Showing the single result

شبکیه مصنوعی آرگوس II

 

سیستم شبکیه مصنوعی آرگوس II اولین دستگاه تایید شده در دنیاست که می تواند برای افراد نا بینا،  بینایی کارآمدایجاد کند. این دستگاه دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE  اتحادیه اروپاست. آرگوس II در خرداد ماه سال 1396 توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تایید شد و اولین جراحی آرگوس II  در آبان ماه سال 1396 در شیرازانجام شد.