نمایش یک نتیجه

شبکیه مصنوعی آرگوس II

 

سیستم شبکیه مصنوعی آرگوس II اولین دستگاه تایید شده در دنیاست که می تواند برای افراد نا بینا،  بینایی کارآمدایجاد کند. این دستگاه دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE  اتحادیه اروپاست. آرگوس II در خرداد ماه سال 1396 توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تایید شد و اولین جراحی آرگوس II  در آبان ماه سال 1396 در شیرازانجام شد.