Showing all 3 results

دستگاه رطوبت گیر DryKlean UV

 

رطوبت هوا و عرق بدن می تواند به میکروفن ها و قطعات دستگاه کاشت حلزون و یا سمعک شما آسیب برساند. برای افزایش طول عمر دستگاه های کمک شنوایی خود بهتر است از رطوبت گیر برقی استفاده کنید. کمپانی Ear Technology  یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید و توزیع دستگاه های رطوبت گیر برقی است.

دستگاه رطوبت گیر زفیر (Zephyr)

 

رطوبت هوا و عرق بدن می تواند به میکروفن ها و قطعات دستگاه کاشت حلزون و یا سمعک شما آسیب برساند. برای افزایش طول عمر دستگاه های کمک شنوایی خود بهتر است از رطوبت گیر برقی استفاده کنید. کمپانی Ear Technology  یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید و توزیع دستگاه های رطوبت گیر برقی است.

قرص های رطوبت گیر (Dry Brik II)

 

بعضی از دستگاه های رطوبت گیر برقی برای عملکرد بهتر به قرص رطوبت گیر نیاز دارند. قبل از استفاده از قرص ها برچسب روی قرص را جدا کنید و هر دو ماه یک بار قرص رطوبت گیر را تعویض کنید.

لطفاً توجه کنید بعد از جدا کردن برچسب حتی اگر از قرص استفاده نکنید بعد از 2 ماه قرص دیگر قابل استفاده نیست.